BME | VIK | Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN

Tématerületeink

Témakiírásaink ide kattintva érhetőek el

Tanszékünk heterogenitásának köszönhetően hallgatóink érdeklődésüknek megfelelően sokféle tématerület közül válaszhatnak.

Amennyiben valamelyik tématerület felkelti az érdeklődésed - viszont nincs rá konkrét témakiírásunk - keresd bátran az oktatóinkat, szívesen segítenek témát találni.

 • Mikrohullámú rendszerek felépítése, tervezése, megvalósítása és méréstechnikája
 • Nagysebességű optikai adatátvitel, optikai méréstechnika, optikai hálózatok egységei
 • Fix és mobil vezeték nélküli hálózatok felépítése, hálózatok tervezése, minőségi és valós idejű átvitel biztosításának módszerei
 • Csatorna- és forráskódolás, analóg és digitális (FM/AM/DVB/DAB/DRM) műsorszórás
 • Nagysebességű adatátviteli jelfeldolgozás
 • Távérzékelés, radartechnika: aktív, passzív, képalkotó, felderítő és szekunder radarok
 • Antennák, antennarendszerek, hullámterjedés, EMC
 • Antennafejlesztés legújabb irányai, iránymérő antennarendszer
 • Anyagparaméterek mérése, roncsolásmentes anyagvizsgálat, speciális tulajdonságú metaanyagok tervezése (szuperlencsék, elektromágneses elrejtés és árnyékolás)
 • Elektromágneses térszámítás, eszköz- és áramkörszimuláció
 • Nagy megbízhatóságú, űr- és autóipari elektronikus eszközök tervezése, szélsőséges körülmények között üzemelő berendezések tervezése és gyakorlati megvalósítása
 • Vezetéknélküli energiaátviteli rendszerek
 • Űrtechnológia, mechanika és konstrukció
 • Energiaellátó rendszerek, tápegységek, adatgyűjtő rendszere
 • Vezetékes és vezetéknélküli hálózatok konvergenciája
 • 5G rendszerek fizikai és hálózati réteg korszerű eljárásai
 • Szoftverrádiós megoldások, spektrumhatékony kognitív rendszerek
 • Gigabit sebességű vezetéknélküli átvitel
 • Földi és műholdas digitális képműsorszórás
 • Rövidhullámú digitális rádió, digitális multimédia műsorszórás
 • Milliméteres és mikrohullámú vezetéknélküli rendszerek és alkalmazásaik
 • Navigáció, helymeghatározás és helyalapú szolgáltatások
 • DVB-T alapú passzív radar, UAV ütközés-elkerülő rendszer
 • Rádiófrekvenciás orvosbiológiai kutatások
 • Földi és műholdas, kültéri és beltéri hullámterjedés
 • Nagyfrekvenciás elektronikai eszközök tervezése, mérése

EMC

 • EMC méréstechnika
 • Reflexiómentes, árnyékolt kamra vizsgálata, mérések ilyen kamrában
 • EMC szűrők tervezése
 • EMC mérőantennák tervezése, építése és mérése
 • Műholdas tápellátó rendszerek EMC tervezése és mérése
 • Modellezés és szimuláció
 • Vezetett és sugárott zavarok terjedésének modellezése
 • Reverberációs kamra ("visszhangkamra") modellezése
 • Nagyfrekvenciás elektromágneses szimulációs környezet használata EMC tervezéshez
 • Helyettesítő modellek, érzékenységvizsgálat, optimalizálás, gépi tanulás alkalmazása nagy számításigényű szimulációkra

Önálló laboratórium/Szakdolgozat/Diplomaterv témák

  • Sorszám : 2023/1
   Konzulens : Csurgai-Horváth László, Hilt Attila
   Téma címe : 58GHz-es rádióösszeköttetés telepítése és mérése
   Rövid leírás : Földi pont-pont összeköttetések a mobiltelefon hálózat bázisállomásai között általában a GHz-es frekvenciasávban üzemelnek, melyek a gerinchálózatban továbbítják az információt a kapcsolóközpont felé. Az önálló laboratórium során egy 58GHz-en üzemelő Nokia eszközzel kell felépíteni egy rövid összeköttetést a V1 épület tetején, majd a beltéri egység beüzemelése után méréseket végezni az összeköttetésen. Az alkalmazott frekvenciasáv különleges abból a szempontból, hogy itt a legnagyobb a levegő oxigénje által okozott csillapítás, így rövid összeköttetések kialakítására különösen alkalmas. A mérési összeállítás kísérleti jelleggel, az atmoszférikus jelenségek vizsgálatára fog szolgálni.
   Egyéb információ : Angol nyelvű szakirodalom tanulmányozása, Matlab készségek szükségesek.

  • Sorszám : 2023/2
   Konzulens : Szabó József
   Téma címe : Akkumulátorok töltési módszerei
   Rövid leírás : A hallgatók megismerkednek az akkumulátorok töltési eljárásaival, lineáris és kapcsolóüzemű töltő áramkörökkel. Adott feladatra optimális soros vagy párhuzamos töltő berendezések fejlesztése, sok csatornás cellafeszültség monitor áramkör és cellafeszültség szabályozó készítése témalabor/önállólabor után szakdolgozat vagy diplomaterv keretében is folytatható. További konzulensek: Dr. Bánfalvi Antal, Váradi Zsolt, Szimler András
   Egyéb információ :

  • Sorszám : 2023/3
   Konzulens : Szűcs László
   Téma címe : Autóipari high-side tápkapcsoló tervezése, szimulációja, tesztelése (Bosch által támogatott téma)
   Rövid leírás : A hallgató feladata egy soft-start funkcióval rendelkező tápkapcsoló modul megtervezése diszkrét elemekből. A soft-start funkció a tápfeszültségek indulásánál játszik fontos szerepet, mivel a tápfeszültség így lineárisan és egyenletesen éri el a végértéket, ezzel megelelőzve a gyors áramimpulzusokat (in-rush áram csökkentése). A tápkapcsolónak rendelkeznie kell túláramvédelemmel, állítható feszültségfelfutási sebességgel, automatikus kimenet kisütéssel (kimeneti kondenzátorok kisütése). A feladat magában foglalja a különböző tápkapcsoló topológiák szimulációját-összehasonlítását, a legalkalmasabb megoldások méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését.
   Egyéb információ : A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható. Ajánlott ismeretek : analóg elektronikai alapok

  • Sorszám : 2023/4
   Konzulens : Szűcs László
   Téma címe : Autóipari primer kapcsolóüzemű tápegység tervezése az elektromágneses kompatibilitás (EMC) figyelembevételével
   Rövid leírás : A hallgató(k) feladata a piacon található primer, akkumulátorról táplált, autófedélzeti grafikus kijelzőkben használható feszültségcsökkentő konverterek összehasonlítása, majd a legalkamasabb két-három tápegység megtervezése, tesztelése különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitásra. A feladat magában foglalja a kutatás eredményét képező termék összehasonlítást a legfontosabb autóipari szempontok alapján, a kiválasztott tápegységek méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését (rövidzárvédelem, bemeneti feszültségugrás, terhelésugrás, standby áramfelvétel, sugárzott és vezetett emisszió mérés).
   Egyéb információ : Bosch által támogatott téma. A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.

  • Sorszám : 2023/5
   Konzulens : Szalay Zoltán
   Téma címe : Automatizált EMC mérőrendszer fejlesztése
   Rövid leírás : A jelentkező a félév során megismerkedhet néhány autóipari EMC (Elektromágneses kompatibilitás) méréssel (LISN, mérővevő, stb... működésével), valamint a MATLAB alapú műszervezérléssel. A műszervezérlés lehetővé teszi automatizált mérések és tesztek elvégzését, ami nagyban csökkenti a hiba valószínűségét, valamint jelentősen lecsökkenti a mérési időket, ezért ipari szinten az alkalmazásuk elengedhetetlen.
   Egyéb információ : Angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete és alap programozási ismeretek. Motiváció, lelkesedés és szívesen dolgozzon a témán. :)

  • Sorszám : 2023/6
   Konzulens : Berceli Tibor
   Téma címe : Autonóm (önvezetésű) járművek szenzor típusai
   Rövid leírás : Az autonóm (önvezetésű) járművek a környezetükről, helyzetükről, mozgásukról mikrohullámú és optikai szenzorok segítségével kapnak adatokat. Ezek adják az automatikus vezetéshez az alapvető információt. Az önálló laboratórium keretében egy megfelelően megválasztott szenzor típus tervezése illetve alkalmazásának szimulációval és/vagy méréssel való vizsgálata a feladat.
   Egyéb információ : Elektromágneses hullámok keltése és terjedése irányú érdeklődés.

  • Sorszám : 2023/7
   Konzulens : Reichardt András
   Téma címe : Ionok mozgásának szimulációja elektrosztatikus ion-hajtómű esetén
   Rövid leírás : Ionhajtóművek esetében a gyorsított ionok távoznak az eszközből, miközben ellenkező irányba mozdítják el az űreszközt. A "kész" ionokat gyorsító teret elektrosztatikus rács segítségével hozzuk létre. A kilépő ionok irányítása a fúvókában előállított elektromos gradiens és mágneses tér okozza. Feladat ennek az elrendezésnek a vizsgálata az ionok és a létre hozott elektromágneses szempontjéból.
   Egyéb információ : Érdeklődés programozási feladatok matlab/python/c környezetben történő megoldására

  • Sorszám : 2023/8
   Konzulens : Pávó József
   Téma címe : Induktív rezonancián alapuló, vezeték nélküli energiaátvitel hálózati szimulációhoz használható mode
   Rövid leírás : Az induktív rezonancia elvén működő vezeték nélküli energiaátvitel tervezése során a betáplálási és az energiakivételi oldalakon a kapcsolódó kétpólusokat - az optimális átviteli hatásfok elérése érdekében - szabályozni kell. E szabályozás megtervezéséhez tudni kell, hogy milyen kétkapu-paraméterek írják le a be- és kicsatoló tekercsek kapcsai irányából az átviteli rendszert, továbbá az energiaátviteli rendszer működését leíró kétkaut be is kell illeszteni egy hálózatanalizátor programba. A keresett kétkapu-paramétereket az elektromágneses térszámítás eszközeivel kaphatjuk meg. A hallgató feladta egy olyan tervezést segítő eljárás kidolgozása, amely alapján megkaphatók azok a kétkapu-paraméterek, amelyek figyelembevételével - egy adott felhasználási környezetben - a fent említett szabályzórendszer megtervezhető. A paraméterek meghatározásához a tanszéken kifejlesztett térszámítási módszer alapján írt program használható.
   Egyéb információ : Elvárás az elektromágneses terek és a lineáris hálózatok elméletének területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

  • Sorszám : 2023/9
   Konzulens : Reichardt András
   Téma címe : Ising modell vizsgálata
   Rövid leírás : A Lenz-Ising modell a ferromágneses anyagok egy modelljét adja. A rendezett rácson történő dinamika vizsgálatával a ferromágneses anyagok doménfal elmozdulását, a mágnesezettség kialakulását lehet modellezni.
   Egyéb információ : enyhe fizikai érdeklődés, programozási ismeretek (C/Matlab/Python)

  • Sorszám : 2023/10
   Konzulens : Szűcs László
   Téma címe : Kapacitív elven működő vezeték nélküli energiaátvitel
   Rövid leírás : A vezeték nélküli energiaátvitel egyre több alkalmazásban kap helyet nem csak a kommersz elektronika világában (elektromos fogkefék, mobiltelefonok töltése) hanem az ipari alkalmazásokban is (ld.: Balluff Inductive Coupler – BIC rendszer). A faladat során a hallgatónak a vezeték nélküli energiaátviteli lehetőségek megvizsgálása után a kapacitív elven működő megoldások részletekbe menő vizsgálatát kell elvégezni. Itt a mögöttes elmélet feltárásán túl működő prototípus(ok) kialakítása is feladat, amelyek segítségével létező rendszerek jellemzőit tudjuk majd összehasonlítani, viszonyítani.
   Egyéb információ : Balluff által támogatott téma, szakdolgozatként, illetve diplomatervként folytatható

  • Sorszám : 2023/11
   Konzulens : Szalay Zoltán
   Téma címe : Klasszikus mikrohullámú áramkörök tervezése és bemérése.
   Rövid leírás : A jelentkező a félév során megismerkedhet egy klasszikus nagyfrekvenciás passzív eszköz, az úgynevezett 90°-os hybrid tervezésével és működésével. A hallgató feladata az eszköz kiviteli formáinak áttekintése, a választott kiviteli formával egy adott specifikációjú eszköz megtervezése, megépítése és bemérése, majd az eredmények dokumentálása.
   Egyéb információ : Angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete és a tápvonalak alapszintű ismerete. Motiváció, lelkesedés és szívesen dolgozzon a témán. :)

  • Sorszám : 2023/12
   Konzulens : Szabó József
   Téma címe : Laboratóriumi, obszervatóriumi és fedélzeti műszerek, detektorok szerkesztése és tesztelése
   Rövid leírás : Anyagválasztási, termikus és mechanikus igénybevételekkel kapcsolatos megfontolások, továbbá megbízhatóság növelés konstrukciós vonatkozásai. A hallgatók megismerik és részt vesznek a fejlesztés tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisaiban. Aktuális önálló feladatok: - Obszervatóriumi tellurikus mérő és adatgyűjtő két energia bemenetű tápellátó egysége - ESA ESEO LMP kísérlet Langmuir detektor konstrukciója és tesztelése vákuumban - UV detektor műszer fejlesztés obszervatóriumi alkalmazásra - mágneses aanyagmérő műszer - az aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján. (Konzulensek: Szabó József és Bánfalvi Antal, Űrtechnológia laboratórium V1-105).
   Egyéb információ : ---

  • Sorszám : 2023/13
   Konzulens : Szabó József
   Téma címe : Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek
   Rövid leírás : Egy energiatárolós, rezonáns, DC/DC illetve galvanikusan elválasztott, egy és több kimenetű konverterek energia átviteli és vezérlő áramkörei, feszültség és áramszabályozók. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés szerint (Konzulensek: Szabó J., Szimeler A., Váradi Zs., Bánfalvi A., Kocsis G., Űrtechnológia laboratórium V1-105).
   Egyéb információ :

  • Sorszám : 2023/14
   Konzulens : Reichardt András
   Téma címe : Lineáris és nemlineáris rácsok dinamikája
   Rövid leírás : Lineáris és nemlineáris rácsok dinamikájának vizsgálata
   Egyéb információ : Ajánlott enyhe fizika iránti érdeklődés, programozási ismeretek

  • Sorszám : 2023/15
   Konzulens : Nagy Lajos
   Téma címe : Mikrostrip antennarendszer tervezése, szimulációja és mérése
   Rövid leírás : A hallgató feladata mikrohullámú frekvenciatartományban előnyösen alkalmazható mikrosztip antennarendszer tervezése. A feladat megoldása során megismerkedik az antennák tervezésének főbb lépéseit, korszerű antenna analízis szimulációs eszköz (CST) használatával. A megtervezett és kivitelezett antenna főbb paramétereit a tanszék antenna mérőszobájában megmérjük. A feladat kapcsolódik a Nivelco fejlesztési feladataihoz, ahol radar elvű tartályszint mérési célokra alkalmazzák a vizsgált antennákat
   Egyéb információ : A munka TDK feladatként is folytatható. (két fő jelentkezését várom)

  • Sorszám : 2023/16
   Konzulens : Makara Árpád
   Téma címe : Milliméteres hullámok vizsgálata beltéri mobil kommunikáció alkalmazása esetén
   Rövid leírás : A jelentkező megismerkedhet a beltéri mobil kommunikáció nehézségeivel és megoldandó problémáival. Becsatlakozhat egy jelenleg is folyó kutatásba, melyben mozgó felhasználók összeköttetéseinek lehetőségeit vizsgáljuk, illetve ennek lehetséges felhasználását az 5G hálózatban. A hallgató tapasztalatokat szerezhet gépi tanulás (mesterséges intelligencia) és neurális hálók területén.
   Egyéb információ : Angol nyelvtudás. Előny a Matlab/Phyton ismerete. A téma szakdolgozatként/diplomatervként folytatható, illetve TDK munka is készíthető.

  • Sorszám : 2023/17
   Konzulens : Bilicz Sándor
   Téma címe : Modell-redukció alkalmazása az elektromágneses térszámításban
   Rövid leírás : A gyakorlati jelentőséggel bíró elektromágneses térszámítási feladatokat többnyire csak numerikus módszerekkel (pl. végeselem-módszer, véges differencia módszer) lehet megoldani. E numerikus eljárások számításigénye rendszerint nagy, mert a diszkretizálás (pl. hálózás) során sok ismeretlen keletkezik. Sokszor merül fel az igény, hogy sok, egymástól kevéssé eltérő (pl. más peremfeltételt vagy más gerjesztést tartalmazó) feladatot oldjunk meg egymás után, pl. egy eszköz optimalizálása során. Ekkor segítségül hívhatunk bizonyos modell-redukciós módszereket, amelyek néhány jól megválasztott minta megoldás alapján közelítő eredményt szolgáltatnak a hasonlóan kitűzött feladatok megoldására is. Egy ilyen technika a Proper Orthogonal Decomposition, amely egy, az összes szóba jöhető megoldások terét közelítőleg kifeszítő bázist állít elő, így bármely megoldás közelítőleg megadható e bázis elemeinek lineáris kombinációjaként. A hallgató feladata a Proper Orthogonal Decomposition eljárással való ...
   Egyéb információ : Erős háttér matematikából és az elektromágneses terek témaköréből ajánlott.

  • Sorszám : 2023/18
   Konzulens : Pávó József
   Téma címe : MRI-ben használt RF tekercsek analízise és optimalizációja
   Rövid leírás : MRI berendezéseket - többek között - széles körben használnak az orvosi diagnosztikában és klinikai kiállat kísérletekben. A képalkotás szempontjából kulcskérdés az RF tekercs geometriájának és elektronikájának kialakítása. A tekercs geometriai tervezéséhez és optimalizálásához elektromágneses térszámítási eljárásokat használhatunk. A hallgató feladatai: - az irodalom alapján megismerni az MRI tekercsek tervezésének alapelveit - numerikus térszámítási módszeren alapuló programcsomag segítségével analizálni a rendelkezésre álló kisállat kísérletekhez használt MRI tekercseket - az analízis eredményeit mérésekkel alátámasztani - a meglévő geometriából kiindulva egy olyan tekercs megtervezése, amely tulajdonságai felülmúlják a kiindulási elrendezés műszaki paramétereit.
   Egyéb információ : Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

  • Sorszám : 2023/19
   Konzulens : Szabó József
   Téma címe : Műholdfedélzeti napelemes energiaellátó rendszerek
   Rövid leírás : A fedélzeti energiakezelés, tárolás, szétosztás, napelem illesztés, illetve a maximális teljesítményű munkapont követése, optimális vezérlése. Speciális környezeti követelmények. Modellezés, áramkörépítés, mérés és tesztelés. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján (Szabó József és Szimler András, Űrtechnológia laboratórium, V1-105))
   Egyéb információ :

  • Sorszám : 2023/20
   Konzulens : Horváth Bálint
   Téma címe : Numerikus térszámítási módszerek impelementációjának hitelesítése Mie-féle szórás alapján
   Rövid leírás : Amikor a megvilágított test és a megvilágító elektromágneses sugárzás hullámhossza azonos nagyságrendbe esik, akkor a Mie-féle szóródási jelenség figyelhető meg. A jelenség leírására létezik analitikus formula, ugyanakkor a teljes tér numerikusan, térszámítás révén is meghatározható egy konkrét elrendezés esetén. Ebből következik, hogy egy numerikus térszámítási módszer implementációja hitelesíthető a probléma analitikus és numerikus megoldásának összevetése alapján. A hallgató feladata az analitikus megoldás implementációja, és annak összevetése valamely elterjedt numerikus térszámítő szoftver (pl. HFSS, CST) eredményével.
   Egyéb információ :

  • Sorszám : 2023/22
   Konzulens : Berceli Tibor
   Téma címe : Opto-elektronikus oszcillátor
   Rövid leírás : Nagyfrekvenciás jel előállítása a frekvencia növekedésével egyre több problémával jár. Ezen segít az opto-elektronikus oszcillátor, mely az optikai és elektronikus módszerek kombinálásával új lehetőséget kínál a milliméteres hullámhosszú frekvenciatartományban kis zajú, stabil jelek előállítására. Feladat a téma elvi kidolgozása, egy változat megtervezése és vizsgálata.
   Egyéb információ : -

  • Sorszám : 2023/23
   Konzulens : Szűcs László
   Téma címe : Polaritás diversity vételhez parabola primersugárzó tervezése
   Rövid leírás : A piko műholdas jelek vételénél gondot okoz a műhold bukdácsolása miatti polarizáció bizonytalanság. A feladat olyan parabola primer sugárzó megtervezése, ami alkalmas egy időben két egymásra merőleges polarizációban a vételt megvalósítani. Az elkészült terv alapján megvalósított antenna felhasználásra kerül a SMOG-1 műhold vevőállomásán.
   Egyéb információ : Antennás alapismeretek kell, 4NEC2 program ismerete előny.

  • Sorszám : 2023/24
   Konzulens : Gyimóthy Szabolcs
   Téma címe : Qi szabványú vezeték nélküli töltés
   Rövid leírás : A Qi szabvány széles körben használt elsősorban háztartási, szórakoztató elektronikai eszközök vezeték nélküli energiaellátására, akkumulátorok töltésére. A feladat célja a szabvány alkalmazhatóságának megvizsgálása ipari környezetben. Cél az irodalmi, műszaki, elméleti háttér megismerésén túl agy működő prototípus készítése, amelynek segítségével a technológia nyújtotta lehetőségek legfontosabb paramétereit meghatározhassuk, és viszonyítási alapul vehessük a jelenleg alkalmazott vezeték nélküli energiaátviteli technológiánknak.
   Egyéb információ : Balluff által támogatott téma, szakdolgozatként, illetve diplomatervként folytatható

  • Sorszám : 2023/25
   Konzulens : Bilicz Sándor
   Téma címe : Radar keresztmetszet meghatározása elektromágneses térszámítással
   Rövid leírás : A radarral való detektálhatóság szempontjából jellemzi az objektumokat az ún. radar keresztmetszet (radar cross-section, RCS), amelynek fizikai alapja az objektum és az arra beeső elektromágneses hullám kölcsönhatása. Egyszerű geometriájú tárgyak esetén, kis- és nagy hullámhosszak (optikai tartomány és Rayleigh-tartomány) az RCS-re aszimptotikusan érvényes analitikus formulák léteznek. Bonyolultabb - a gyakorlat számára fontos - geometriák esetén azonban elengedhetetlen az elektromágneses tér numerikus szimulációja az RCS meghatározására. Erre a célra gyakran alkalmaznak végeselem-módszert vagy integrálegyenlet-módszert. A hallgató feladata az RCS fogalmának megismerése, az alkalmazott közelítő formulák és a numerikus szimulációs módszerek áttekintése, valamint az RCS meghatározása numerikus térszámító programokkal néhány tesztfeladatra (akár kereskedelmi végeselem-programmal, akár saját fejlesztésű környezetben).
   Egyéb információ : A munka szakdolgozat vagy diplomaterv keretében tovább folytatható. Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

  • Sorszám : 2023/26
   Konzulens : Reichardt András
   Téma címe : Random media hatása szigetelőbeli hullámterjedésre
   Rövid leírás : Optikai vezetők modellezése témakörén belül Helmholtz-egyenlet (illetve hullámegyenlet) megoldása véletlenszerűen rétegezett anyag esetében. A mikrofelépítés ismeretében a szigetelő anyagot (pl. az anyagot úgy modellezzük, mint amely véletlenszerű sorrendben/mintázat szerinti szigetelő rétegekből áll össze. A véletlenszerű rétegzettség (randomly patterned media) annyit jelent, hogy nem tudjuk előre milyen az anyag pontos felépítését, csak annyit, hogy milyen tulajdonságú tartományokból tevődhet össze. A feladat, hogy ilyen típusú anyagban terjedő hullámok terjedésének kiszámítása, ami hullámegyenlet megoldása általános időbeli változsás esetében illetve Helmholtz-egyenlet megoldása szinuszos esetben.
   Egyéb információ : A téma szakdolgozat illetve diplomaterv irányban is folytatható.

  • Sorszám : 2023/27
   Konzulens : Lénárt Ferenc
   Téma címe : Reflexiómentes mérőszoba tulajdonságainak vizsgálata
   Rövid leírás : Árnyékolt-reflexiómentesített mérőterek fontos jellemzője, hogy mennyire homogén elektromágneses vizsgálóteret tudunk létrehozni bennük, vagy mekkora az a térrész (csendes zóna), amelyben bizonyos hibával homogénnek tekinthető a térerősség eloszlása. Adott mérőantennával felszerelt, adott elrendezésű mérőhely esetén ezt hosszadalmas méréssorozattal lehet meghatározni a frekvencia függvényében. A mérésre a szakirodalom többféle módszert ajánl. A tanszékünkön épült új árnyékolt, reflexiómentesített mérőszoba reflexiós minősítése a közeljövőben történik meg. Ehhez terveink szerint új - FMCW radar elv alapján működő - mérési eljárást dolgozunk ki, mellyel nem csak a csendes zóna határozható meg, hanem a domináns reflexiós helyek is lokalizálhatók - ezzel segítve a térhomogenitás javítását. A feladat megoldásában részt vevő hallgató kiindulásként tanulmányozza a fontosabb mérési módszereket, majd bekapcsolódik az FMCW radar elven működő eljárás kidolgozásába, a mérésvezérlő jelfeldolgozó sz
   Egyéb információ : elektromágneses terek, antennás alapismeretek

  • Sorszám : 2023/28
   Konzulens : Szűcs László}
   Téma címe : RF gerjesztő és vevő tekercsek fejlesztése kisállat vizsgáló MRI berendezéshez
   Rövid leírás : "A hallgató feladata: Az MRI berendezés működésének megismerése. A kisállat MRI-ben használatos RF tekercsek tervezésének megismerése. Egy """"birdcage"""" tekercs megtervezése és bemérése. "
   Egyéb információ : 1 fő Msc

  • Sorszám : 2023/29
   Konzulens : Pávó József
   Téma címe : RF MRI tekercs modellezése
   Rövid leírás : Építsen fel FEM modellt mágneses rezonancián alapuló képalkotáshoz (Magnetic Resonance Imaging: MRI) használható birdcage típusú felüláteresztő rádiófrekvenciás (RF) tekercs tervezéséhez. A tekercs méretei: hossz=116mm, átmérő=74mm, az árnyékolás méretei: hossz=200mm, átmérő=97mm. Analizálja a modellt és állapítsa meg a koncentrált paraméterű kondenzátorok optimális értékét. Vezessen be mérőszámokat a tér homogenitás és a gerjesztő energia mérésére és vizsgálja, hogy mennyiben változnak ezek a frekvencia függvényében. Modellezze a vizsgálandó tárgy jelenlétét és vizsgálja, hogy mennyiben változtatja ez meg a tekercs működését.
   Egyéb információ :

  • Sorszám : 2023/30
   Konzulens : Berceli Tibor
   Téma címe : Segédvivős optikai összeköttetés tervezése
   Rövid leírás : A segédvivős optikai összeköttetés megoldásainak összefoglalása. Az összeköttetés tervezése egy kiválasztott elrendezés alapján. Az összeköttetés vizsgálata szimulációval. Az összeköttetés összeállítása és mérése.
   Egyéb információ : A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának kellő ismerete.

  • Sorszám : 2023/31
   Konzulens : Lénárt Ferenc
   Téma címe : Szélessávú mikrosztrip antenna tervezése
   Rövid leírás : Az egyszerű mikrosztrip antennák (MSA) - sok előnyös tulajdonsága mellett - legfontosabb hátránya a keskenysávú működés. Bizonyos felhasználásokhoz és körülményekhez nem elegendő az elérhető sávszélesség. Ilyen esetekben jó választás lehet a több rétegű MSA megoldás, amellyel a működési sávszélesség jelentős tágítása mellett még a nyereség is növelhető. A hallgató feladata műsorszóró műholdas sávban működő többrétegű MSA (3D szimulációs szoftverrel végzett elektromos, majd konstrukciós) tervezése, később megvalósítása és bemérése. A munka mind BSc, mind MSc önálló laborként elkezdhető és szakdolgozat/diplomaterv keretében folytatható.
   Egyéb információ : elektromágneses terek, antennás alapismeretek

  • Sorszám : 2023/32
   Konzulens : Gyimóthy Szabolcs
   Téma címe : Szupravezető szalagtekercs elosztott paraméterű modellje
   Rövid leírás : A magas hőmérsékletű szupravezető (HTS) szalagból készült spiráltekercsekben újabban nincs szigetelés a menetek között, így a réz stabilizátorrétegek közvetlen érintkezésbe kerülnek egymással (non-insulation = NI coil). Az ilyen tekercs hatékonyabban hűthető és termikusan stabilabb, mint a szigetelőréteget is tartalmazó tekercs. Ugyanakkor a fel-, ill. lemágnesezés (ramp up / ramp down) folyamata is jelentősen különbözik a két tekercsben, mivel az NI tekercsben az áram radiális irányban is folyhat, míg a szigeteltben nem. A tranziens folyamat szimulációjára a szakirodalomban általában 2D modellt használnak, azonban a szimmetria miatt a probléma lényegében egydimenziósra redukálható. A feladat tehát az elektromágneses tranziens folyamat 1D elosztott paraméterű modelljének („távvezeték” modelljének) kidolgozása, és numerikus megoldása (a szupravezetőt első közelítésben lineáris ellenállással vesszük figyelembe; a hőtani modell nem része a feladatnak).
   Egyéb információ : A feladat az elektromágneses terek elméletében való jártasságot, és némi MATLAB ismeretet igényel.

  • Sorszám : 2023/33
   Konzulens : Lénárt Ferenc
   Téma címe : USB és Ethernet optikai leválasztás megvalósítása
   Rövid leírás : Árnyékolt mérőterek esetén minden - az árnyékoláson átmenő - fém vezetéken valahogyan meg kell akadályozni, hogy rajtuk rádiófrekvenciás zavarjelek átjuthassanak az árnyékolás egyik oldaláról a másikra. Számítógépes mérésvezérlés kiépítésekor viszont az árnyékoláson rádiófrekvenciás tartományba eső vezérlőjelek ellenőrzött átvezetését kell biztosítanunk. Ekkor hagyományos zavarszűrés alkalmazása nem jöhet szóba. Kézenfekvő megoldás, hogy az átvezetés optikai tartományban valósuljon meg - ez a rádiófrekvenciás csillapítás szempontjából is jól méretezhető. A hallgató feladata a tanszéki antenna és EMC mérőszoba mérőrendszeréhez kapcsolódó vezérlő hálózat optikai átvezetéseinek megtervezése, megvalósítása és ellenőrzése RF zavarvédettség szempontjából.
   Egyéb információ : A téma BSc szakdolgozatként folytatható.

  • Sorszám : 2023/34
   Konzulens : Horváth Bálint
   Téma címe : Vezetéknélküli készülékek numerikus modelljének validációja
   Rövid leírás : Az ember környezetében működtetett vezetéknélküli eszközök száma rohamosan növekszik (mobiltelefonok, IoT és orvosdiagnosztikai eszközök, stb.). A szabványok előírják hogy mekkora az a maximális, az eszközök által keltett sugárzás, amely az emberi testben elnyelődhet. Míg napjainkban az elnyelt sugárzás mértékének ellenőrzése komplikált mérésekkel történik, a közeli jövőben ezen mérések elektromágneses térszámítással leválthatóak lesznek. A térszámító szoftverek használatához azonban elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljon a vezetéknélküli eszközök számítógépes modellje. A hallgató feladatai közé tartozik a létező numerikus validációs módszerek megismerése, elektromágneses térszámító szoftver(ek) megismerése, validációs módszerekkel kapcsolatos szimulációk és/vagy mérések elvégzése.
   Egyéb információ : Jelek és rendszerek, Elektromágneses terek alapjai ismeretekre épít.

  • Sorszám : 2023/35
   Konzulens : Horváth Bálint
   Téma címe : Zajgenerátor megvalósítása FPGA-n
   Rövid leírás : A vezeték nélküli kommunikációs csatornák (pl. AWGN és fadinges csatornák) modellezésének nélkülözhetetlen eleme a zajgenerátor. A modellek FPGA-s megvalósítása lehetővé teszi azok valós idejű alkalmazását, mely rendkívül hasznos a vezeték nélküli kommunikációs rendszerek tesztelése során. Az implementáció elkíszítése valamilyen HDL nyelven (VHDL, verilog), vagy Xilinx HLS (high level synthesis) segítségével történhet. A hardveres tesztelés korszerű Xilinx FPGA-s platformon kerül végrehajtásra.
   Egyéb információ : vhdl/verilog/C++ ismerete előnyt jelent

  • Sorszám : 2023/36
   Konzulens : Szűcs László
   Téma címe : Autóipari EMC szabványok szabadságfokából eredő mérési bizonytalanság analízise.
   Rövid leírás : A Thyssenkrupp budapesti telephelyén a legismertebb autógyártók gépjárműveibe tervezünk elektromos kormányrendszereket. Itt dolgozik modern irodában a teljes hardver- és szoftverfejlesztést végző mérnöki csapat. A fejlesztési folyamat fontos része a tesztelés, ezen belül is az Elektromágneses kompatibilitás (EMC) vizsgálata. Telephelyünkön minden autóipari standardot és vevői igényt kielégítő, reflexiómentes, árnyékolt EMC kamrával rendelkezünk, ahol külön EMC csoport foglalkozik az EMC mérésekkel, valamint a szimulációkkal. Az autóipari EMC szabványok sok részletre kiterjedően specifikálják az EMC méréseket. Azonban vannak elemek a mérési összeállításban, melyeket nem pontosan, vagy egyáltalán nem definiál az adott szabvány. Ezt kihasználva különböző, de még mindig a szabványnak tökéletesen megfelelő emissziós mérések eredményei között keressük a különbséget, azaz a mérések bizonytalanságát. Ezeket a méréseket működő kormányrendszereken kell elvégezni.A feladat elvégzése során lehetőség nyílik az elektromos kormányrendszerek felépítésének és működésének megismerésére, az autóipari EMC szabványok értelmezésére, valamint a mérési metódusok és a mérésekhez szükséges műszerek használatának elsajátítására. A feladat elvégzéséhez szükséges az angol szakmai szövegek, szabványok megértése és értelmezése.
   Egyéb információ : Külső téma, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft., Zempléni Zoltán

  • Sorszám : 2023/37
   Konzulens : Szűcs László
   Téma címe : Reflexiómentes EMC kamrában végzett emissziós mérések során, a felhasznált eszközök cseréje által okozott mérési bizonytalanság és megbízhatóság analízise.
   Rövid leírás : A Thyssenkrupp budapesti telephelyén a legismertebb autógyártók gépjárműveibe tervezünk elektromos kormányrendszereket. Itt dolgozik modern irodában a teljes hardver- és szoftverfejlesztést végző mérnöki csapat. A fejlesztési folyamat fontos része a tesztelés, ezen belül is az Elektromágneses kompatibilitás (EMC) vizsgálata. Telephelyünkön minden autóipari standardot és vevői igényt kielégítő, reflexiómentes, árnyékolt EMC kamrával rendelkezünk, ahol külön EMC csoport foglalkozik az EMC mérésekkel, valamint a szimulációkkal. Az autóipari EMC szabványok sok részletre kiterjedően specifikálják az EMC méréseket. Azonban vannak elemek a mérési összeállításban, melyeket nem pontosan, vagy egyáltalán nem definiál az adott szabvány. Ezt kihasználva különböző, de még mindig a szabványnak tökéletesen megfelelő emissziós mérések eredményei között keressük a különbséget, azaz a mérések bizonytalanságát. Ezeket a méréseket működő kormányrendszereken kell elvégezni.A feladat elvégzése során lehetőség nyílik az elektromos kormányrendszerek felépítésének és működésének megismerésére, az autóipari EMC szabványok értelmezésére, valamint a mérési metódusok és a mérésekhez szükséges műszerek használatának elsajátítására. A feladat elvégzéséhez szükséges az angol szakmai szövegek, szabványok megértése és értelmezése.
   Egyéb információ : Külső téma, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft., Zempléni Zoltán

  • Sorszám : 2023/38
   Konzulens : Bingler Arnold
   Téma címe : Elektromágneses interferencia szűrők közeltéri csatolásainak nagyfrekvenciás vizsgálata
   Rövid leírás : Elektromágneses interferencia (EMI) szűrőket előszeretettel használnak az iparban az elektronikus eszközök által keltett vezetett zavarok csillapítása érdekében. Topológiájukat tekintve egy közös módusú fojtóból, valamint X és Y kondenzátorokból állnak a közös és differenciális módusú csillapítás biztosítására. Noha ezen elemek névleges értékeivel viszonylag jól tervezhető a szűrő alacsony frekvenciás csillapítása, a nagyfrekvenciás viselkedést befolyásolhatják a szűrő elemei közötti csatolások és parazitahatások (pl. szórt kapacitás, alkatrészek térbeli elhelyezkedése). A hallgató feladata ezen hatások nagyfrekvenciás vizsgálata 3D végeselemes szimuláció segítségével és az eredmények alapján a szűrő optimális térbeli topológiájának megállapítása. Előnyt jelent az elektromágneses térelméletben és a végeselem módszerben való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége.
   Egyéb információ : Az eredményekből kikövetkeztethető predikciók kísérleti validációja révén a munka tovább folytatható Önálló Laboratórium 2. tárgyban.

  • Sorszám : 2023/39
   Konzulens : Lénárt Ferenc
   Téma címe : 2.4 GHz-es nyomtattott BIFA (Balanced Inverted F Antenna) tervezése és mérése
   Rövid leírás :
   Egyéb információ : Silabs-Egyetem közreműködés keretében

  • Sorszám : 2023/40
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : Kisméretű, többsávos planár antennák tervezése UHF, 2.4GHz-es és 5GHz-es sávokra
   Rövid leírás :

   • Végezzen irodalomkutatást többsávú (UHF, 2.4 GHz-es, illetve opcionálisan az 5 GHZ-es sávokra), kisméretű, planár antennák működési elve, tervezési eljárásai és hangolási módszereinek témakörében.
   • Tervezzen meg és hangoljon be legalább 3 fajta (pl. patch, IFA (Inverted F Antenna), BIFA (Balanced IFA), PIFA (Planar IFA), Loop stb.) kisméretű, nyomtatott, többsávos antennát a Silabs által alkalmazott rádiós modulok tipikus méretében (40x40mm), FR4 hordozóra. Vizsgálja meg az antenna impedancia, nyereség, sugárzási hatásfok és iránykarakterisztika függését az alkalmazott áramköri nyák méretétől.
   • Mérje meg a megtervezett és megvalósított antennák impedancia és sugárzási tulajdonságait


   Egyéb információ : 1 fő, megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve szakdolgozat vagy diplomaterv írására is van lehetőség.

  • Sorszám : 2023/41
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : Kisméretű, metanyagos antennák
   Rövid leírás :

   • Végezzen irodalomkutatás, kisméretű, metanyagos planár antennák működési elve, tervezési eljárásai és hangolási módszereinek témakörében.
   • Tervezzen meg és hangoljon be többfajta (pl. patch, IFA stb.) kisméretű, metaanyagos, nyomtatott antennát a 2.4GHz-es sávra. Tanulmányozza a méretcsökkentés további lehetőségeit (fraktál antennák, slot patch antennák stb.). Az antennákat a Silabs által alkalmazott rádiós modulok tipikus méretében (40x40mm) valósítsa meg, FR4 hordozóra. Vizsgálja meg az antenna impedancia, nyereség, sugárzási hatásfok és iránykarakterisztika függését az alkalmazott áramköri nyák méretétől.
   • Mérje meg a megtervezett és megvalósított antennák impedancia és sugárzási tulajdonságait


   Egyéb információ : 1 fő, megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve szakdolgozat vagy diplomaterv írására is van lehetőség.

  • Sorszám : 2023/42
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : Kisméretű, metanyagos AoX antennarácsok vizsgálata
   Rövid leírás :

   • Ismerje meg a metaanyagok fizikáját. Sajátítsa el az antennák működési elvét, tervezési módszereit. Keressen AoX (Angle of Arrival/Departure) iránymérésre használható algoritmusokat.
   • Készítsen AoX iránymérésre alkalmas antennarácsot előre megtervezett antennákból. A rács cellamérete legyen kisebb, mint 35 mm x 35 mm. Törekedjen arra, hogy az antennák egymásra gyakorolt hatása elhanyagolható legyen! Készítse el az antennarács legyártható terveit. Szimulációval és méréssel igazolja az eredményeit.
   • Készítsen AoX iránybecslő szoftvert és implementálja MATLAB, C, vagy Python programozási nyelven. Használja a megtervezett antennarácsot az algoritmus fejlesztéséhez, EFR32BG22 integrált aramkör segítségével. Prezentálja az elkészített eszköz működését.


   Egyéb információ : 1 vagy 2 fő, megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve szakdolgozat vagy diplomaterv írására is van lehetőség.

  • Sorszám : 2023/43
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : Szélessávú és többsávú RF illesztések vizsgálata UHF és 2.4GHz-es IoT rádiók IC-k számára
   Rövid leírás :

   • Végezzen irodalomkutatást többsávú (UHF, 2.4 GHz-es, illetve opcionálisan az 5 GHZ-es sávokra), szimmetrikus és asszimetrikus elven működő illesztőhálózatok működési elve, tervezési eljárásai és hangolási módszerei témakörében. Az illesztőhálózatoknak a Silabs által kifejlesztett RF rádiós IC-k RF adó, vagy vevő oldali kimenetét kell egy 50 Ohmos lezáráshoz vagy antennához illesztenie.
   • Mérje meg a megtervezett és megvalósított áramkörök impedancia, kimeneti teljesitmény és/vagy bemeneti érzékenység, illetve harmonikus elnyomó tulajdonságait.


   Egyéb információ : 1 fő, megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve szakdolgozat vagy diplomaterv írására is van lehetőség.

  • Sorszám : 2023/44
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : Közeltéri RF szkenner SW és HW továbbfejlesztése, pontosságának javítása
   Rövid leírás :

   • Végezzen irodalomkutatás közeltéri EM szkennerek működésével, érzékenységével és pontosságával kapcsolatban. Tanulmányozza az ilyen rendszerekben használt szélessávú antennás mérőszondák felépítését, illesztését és iránykarakterisztikáját.
   • Készitsen olyan mérőantennát, amely a Silabs által kifejlesztett közeltési RF szkenner RF tulajdonságait javítja a 300MHz-től 18GHz-ig terjedő sávban. Tanulmányozza és tervezze tovább a rendszer vezérlő szoftverét.


   Egyéb információ : 1 fő, megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve szakdolgozat vagy diplomaterv írására is van lehetőség.

  • Sorszám : 2023/45
   Konzulens : Berceli Tibor
   Téma címe : Mikrohullámú oszcillátor tervezése
   Rövid leírás : A mikrohullámú oszcillátorok típusainak összefoglalása. Az oszcillátor tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. Az oszcillátor megépítése és vizsgálata.
   Egyéb információ : A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának kellő ismerete.

  • Sorszám : 2023/46
   Konzulens : Berceli Tibor
   Téma címe : Mikrohullámú erősítő tervezése
   Rövid leírás : A mikrohullámú erősítők fajtáinak összefoglalása. Kis zajú erősítő tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. Az erősítő megépítése és vizsgálata.
   Egyéb információ : A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának kellő ismerete.

  • Sorszám : 2023/47
   Konzulens : Berceli Tibor
   Téma címe : Mikrohullámú keverő tervezése
   Rövid leírás : A mikrohullámú keverők fajtáinak áttekintése. Keverő tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. A keverő megépítése és vizsgálata.
   Egyéb információ : A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának kellő ismerete.

  • Sorszám : 2023/48
   Konzulens : Berceli Tibor
   Téma címe : Optikai szűrő tervezése
   Rövid leírás : Az optikai szűrők megoldásainak összefoglalása. Szűrő tervezése egy kiválasztott elrendezés alapján. A szűrő vizsgálata szimulációval.
   Egyéb információ : A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának kellő ismerete.

  • Sorszám : 2023/49
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : Beltéri és szabadtéri keskenysávú jelterjedés empirikus vizsgálata
   Rövid leírás : Végezzen irodalomkutatást és készítsen összehasonlító elemzést beltéri és szabadtéri keskenysávú jelterjedési modellekről! Kutatása során fókuszáljon a 915 MHz-es, illetve a 2450 MHz-es ISM sávokra.
   Készítsen RSSI mérési összeállítást egy, a feladathoz alkalmas Silicon Laboratories EFR32 rádiós platformra, majd végezzen RSSI méréseket különböző beltéri és szabadtéri környezetben. A mérések segítségével alkosson az egyes környezetekre jellemző RSSI térképeket, majd ezeket vesse össze a megismert jelterjedési modellek által diktált elméleti eredményekkel. Értelmezze az eredményeket, adjon magyarázatot a hasonlóságokra és eltérésekre.
   A várt eredmények számításához, illetve a mérési eredmények feldolgozásához és vizualizációjához készítsen szkripteket egy választott programkörnyezetben.

  • Sorszám : 2023/50
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : 802.15.4 IoT hálózatok vizsgálata
   Rövid leírás : Ismerje meg és mutassa be az IEEE 802.15.4 vezetéknélküli kommunikációs szabvány sajátosságait és főbb paramétereit. Mutassa be a MAC rétegen túl a hálózati, illetve alkalmazási rétegeket, külön kitérve a Zigbee, OpenThread, 6loWPAN szabványokra. Térjen ki a bemutatott szabványok teljesítményben tapasztalható különbségeire.
   Készítsen egyszerű pont-pont kommunikációt Silicon Laboratories EFR32 alapú rádiós platformok használatával, szabadon választott, Silicon Laboratories Gecko SDK által támogatott IEEE 802.15.4 protokoll segítségével.
   Végezzen számításokat és méréseket a megvalósított kommunikáció teljesítményének meghatározásához, különös tekintettel a maximális átviteli sebességre, hatótávolságra, hibatűrésre. Adjon javaslatokat a paraméterek lehetséges javítására.

  • Sorszám : 2023/51
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor
   Téma címe : IoT gateway tervezése
   Rövid leírás : Tervezzen egy, a piacon elérhető és elterjedt IoT eszközökkel kompatibilis központi egységet. Használjon szabadon választott Silicon Laboratories EFR32MG rádiós modult, illetve egy vagy több Silicon Laboratories Gecko SDK által támogatott IEEE 802.15.4 alapú IoT protokollt. A rádiós modult rádió vagy hálózati ko-processzor módban, egy meglévő beágyazott számítógéphez (például Raspberry Pi) csatlakoztatva használja. Definiálja a hardveres és rádiós követelményeket, a központi egység kívánt funkcióit. Tervezze meg a rádiós modul hordozó áramkörét, tápellátását és kapcsolatát a beágyazott számítógéppel. Készítse el, ültesse be és élesítse az áramkört, majd programozza a rádiós modult.
   A rendszer applikációs rétegének futtatásához használja a beágyazott számítógépet, saját vagy nyílt forráskódú szoftvercsomagok felhasználásával.
   Létszám: 1 fő, megfelelő előrehaladás esetén a témából szakdolgozat vagy diplomaterv írására is van lehetőség.

  • Sorszám : 2023/52
   Konzulens : Silabs-Egyetem közreműködés keretében, Bilicz Sándor, Zólomy Attila
   Téma címe : AoX antennarácsok automatikus tesztelésére alkalmas mérési elrendezés építése
   Rövid leírás : Ismerje meg a Bluetooth AoX (Angle of Arrival/Departure) iránymérésre használható algoritmusokat, illetve az erre használt antenna rácsok tipusait, felépítését és működését. Végezzen irodalomkutatást az AoX antenna rácsok tesztelésével és szimulációjával kapcsolatban. Készítsen koncepciókat és rendszertervet egy mérőberendezésre, amely alkalmas AoX antennarácsok automatikus tesztelésére a 2.4 GHz-es sávban. A berendezés lehetőleg férjen bele 1x1x0.5m térfogatba. Tanulmányozza a lehetséges mechanikai konstrukciókat, a szükséges irányokat beállítő léptetőmotorok vezérlését, a szükséges nagyfrekvenciás árnyékolást és reflexiómentesítést és az AoX irányméréshez szükséges szoftver implementálást a mérési környezetben. Készitsen mérésvezérlő szoftver terveket.
   Létszám: 1 vagy 2 fő, megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve szakdolgozat vagy diplomaterv írására is van lehetőség. A téma kutatásának helyszine a Silicon Laboratories Hungary Kft. telephelye.