BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép

Képzések

Tanszékünk részt vesz a Villamosmérnöki és Informatikai Kar BSc, BProf és MSc képzéseiben, alapozó tárgyak (szakmai törzsanyag), szaktárgyak (differenciált szakmai ismeretek) és szabadon választható tárgyak oktatásával egyaránt. 

Az alapozó tárgyaink célja, hogy szilárd alapokat teremtsenek a rájuk épülő szakmai tárgyak számára (elsősorban a villamosmérnöki szakon), illetve ellássák a hallgatókat alapvető jel- és rendszerelméleti ismeretekkel (az üzemmérnök-informatikus és a mérnökinformatikus szakon).

Szaktárgyainkban gyakorlatorientált, az iparban közvetlenül hasznosítható tudást nyújtó képzést kínálunk. Fontos kiemelni, hogy tanszékünkön nagy hagyománya van az eszközök fizikai működési elve, tervezése és megvalósítása oktatásának (pl. antennák, nagyfrekvenciás áramkörök, mérőműszerek). Az ilyen speciális tudással rendelkező szakemberek továbbra is igen keresettek az iparban még úgy is, hogy a villamosmérnöki szakma egyre inkább a szoftverek felé orientálódik.

Villamosmérnöki szak, BSc Infokommunikációs rendszerek specializáció

Villamosmérnöki szak, MSc Vezeték nélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció

Villamosmérnöki szak, MSc Optikai hálózatok mellékspecializáció

Mérnökinformatikus szak, MSc IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció

Választható tárgyaink

Más karon oktatott tárgyaink

Villamosmérnöki szak, BSc Infokommunikációs rendszerek specializáció

Tanszékünk az Infokommunikációs rendszerek specializáción belül a Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat szakirányú képzést kínálja.

Az infokommunikáció a konvergáló távközlő és számítógép-hálózatok, az ezeken nyújtható szolgáltatások és a segítségükkel megvalósítható – beszéd, adat, kép, videó, multimédia és összetett információs társadalmi – alkalmazásokat foglalja magában. Ezen hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások technológiái a hálózat alapú információs társadalom pilléreit képezik. Magyarországon az infokommunikációs rendszereknek jelentős kutatási és fejlesztési háttere van, számos olyan hazai és multinacionális szolgáltatónak és gyártónak van K+F részlege hazánkban, akik a globális piacra terveznek termékeket. Ennek köszönhetően az Infokommunikációs rendszerek specializáción végzett hallgatóknak számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik, nemcsak ezen szolgáltatóknál és gyártóknál, de az elektronikus gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit működtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál egyaránt.

Megszerezhető ismeretek:

 • Vezetékes, fix és mobil vezeték nélküli hálózatok, valós idejű átvitel IP alapú hálózatokon.
 • Digitális kapcsolóközpontok, hálózati alkalmazások minőségbiztosítása.
 • Nagyfrekvenciás rendszerek felépítése, jellemzési módszerei, rendszerelemek leírása, tervezése és megvalósítási technológiái.
 • Hang-, kép-, és mozgókép rendszerek, stúdiótechnika, műsorszórás.
 • Fix és mobil vezeték nélküli hozzáférési hálózatok technológiái, hálózatok tervezése, minőségi és valós idejű átvitel biztosításának módszerei.

Villamosmérnöki szak, MSc Vezeték nélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció

A főspecializáció oktatásában tanszékünk a HIT és TMIT tanszékekkel közösen vesz részt; tantárgyaink itt találhatók.

A vezeték nélküli kommunikáció napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A fő kutatási iránya a földi és műholdas mobil kommunikációs és műsorszóró rendszerek és az Internet integrációja. A cellás mobil rendszerek mellett a kooperatív és önszervező hálózatok (SON) kiterjesztik a szolgáltatásokat a beszédkommunikáción túl a nagysebességű adatkommunikáció, a mobil internet és eszközök közötti kommunikáció (IoT) biztosítására is. A szélessávú kommunikáció megvalósítása megköveteli a rendelkezésre álló frekvenciaspektrum minél hatékonyabb kihasználását kognitív, kooperatív és szoftverrádiós (SDR) megoldások által. A vezeték nélküli helyi hálózatok jelentős számú rádiós megoldása ugyancsak a mobil számítástechnika nélkülözhetetlen tényezőjévé vált. Ezen hálózatokra hatékony alkalmazások fejlesztéséhez fontos a rendszer fizikai rétegének ismerete.

Megszerezhető ismeretek:

 • Mobil és fix telepítésű vezeték nélküli rendszerek fizikai és hálózati rétegének, működési kérdéseinek alkalmazás-szintű ismerete.
 • Vezeték nélküli hírközlő, műsorszóró és távérzékelő rendszerek optimális tervezése és üzemeltetése.
 • Vezeték nélküli rendszerek nagyfrekvenciás elektronikája, hullámterjedési kérdései, antennák.
 • Szolgáltatások és alkalmazások vezeték nélküli rendszerekre.

Villamosmérnöki szak, MSc Optikai hálózatok mellékspecializáció

A korszerű hírközlési feladatok megvalósítása manapság már elképzelhetetlen optikai átvitel alkalmazása nélkül. Napjaink nagysebességű kommunikációs rendszerei (szélessávú internet, mobil távközlés, 5G, digitális tartalomszolgáltatás, stb.) mögött mindig megtalálható valamilyen formában az optikai hálózat. Mindezek miatt valamennyi villamosmérnök számára hasznos és fontos a fényt használó átviteli hálózatok eszköz- és rendszerszintű ismerete. A specializáció célkitűzése a modern fénytávközlő eszközök, rendszerek
és hálózatok működési és tervezési kérdéseinek alkalmazás szintű megismertetése. Tantárgyaink itt találhatók.

Megszerezhető ismeretek:

 • A modern fénytávközlő eszközök és rendszerek működési és tervezési kérdéseinek alkalmazás szintű ismerete.
 • Optikai hálózatok fizikai rétegének tervezési feladatai.
 • Laboratóriumi munka során az optikai méréstechnikában szerzett jártasság.
 • Optikai távközlési eszközök és rendszerek szimulációs lehetőségeinek megismerése.
 • Modern kommunikációs megoldások.

Mérnökinformatikus szak, MSc IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció

A mellékspecializációt tanszékünk és a VET tanszék közösen oktatja; tantárgyaink itt találhatók.

A mellékspecializáció célja olyan mérnökinformatikus hallgatók képzése, akik ismerik az információs rendszerek hardver eszközeinek biztonsági feltételrendszerét, valamint az adatok sérülését és elvesztését okozó legfontosabb fizikai jelenségeket. A látens sérüléseket és a roncsolódásokat okozó véletlenszerűen (természeti vagy külső hatásra) előforduló, illetve szándékosan (mesterséges úton) előidézett hatások elleni védelem rendszerét, a hardver követelményeket és a védekezés hatásosságának ellenőrző méréseit.

Választható tárgyaink

Választható tárgyaink a tanszéken művelt területek köré csoportosulnak, kitekintést nyújtva, vagy bizonyos részletekben alaposabb elmélyülésre lehetőséget adva. Gyakran fordul elő, hogy szorosabb elköteleződés a tanszék felé (pl. TDK munka vállalása, esetleg PhD képzés) valamely választható tárgyunk teljesítése során indul meg.

Más karon oktatott tárgyaink

Tanszékünk részt vesz a Gépészmérnöki Karon oktatott energetikai mérnökök és mechatronikai mérnökök képzésében is (a tárgyak itt elérhetők).