BME | VIK | Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN

Elektromágneses mezőszimuláció és tervezés

elektromágneses terek elmélete • numerikus térszámítás • inverz problémák és optimalizáció • roncsolásmentes anyagvizsgálat • vezetéknélküli energiaátvitel • elektromágneses hullámterjedés- és szórás modellezése • Specific Absorption Rate (SAR) • végeselem módszer (FEM) • integrálegyenletek módszere (IE) • surrogate modellek

A kutatócsoport tagjai:

Dr. Pávó József

egyetemi tanár

Dr. Gyimóthy Szabolcs

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Bilicz Sándor

egyetemi docens

Dr. Bokor Árpád

címzetes egyetemi docens

Horváth Zoltán György

mesteroktató

Dr. Veszely Gyula

Professor Emeritus

A kutatócsoport tevékenysége:

 • Elektromágneses terek elméletének gondozása, a tudásbázis fenntartása és fejlesztése (klasszikus elektrodinamika mérnöki megközelítésben és határterületei pl. relativisztikus elektrodinamika).

 • Az EMT egyetemi oktatása (VIK és GPK), annak folyamatos fejlesztése, az új tudományos eredmények integrálása az oktatásban.

 • Alapkutatás a numerikus eljárások fejlesztése és implementációja területen (véges elemek, (időbeli) véges differenciák, integrálegyenletek, véges integrálok, sugárkövetés, stb.).

 • Alapkutatás az inverz- és optimalizációs problémák megoldásával kapcsolatban.

 • Adatbázis alapú megközelítés: surrogate modellek (mesh adatbázis, kriging, sparse grid, stb.), inverzió, optimalizálás (determinisztikus és sztochasztikus eljárások), érzékenységvizsgálat (Sobol-indexek, stb.), gépi tanulási eljárások, stb.

 • Anyagmodellek, homogenizálás: mágneses anyagok, szupravezetők, mesterséges anyagok (frekvencia szelektív felületek, meta-anyagok, stb.).

 • Alapkutatás hullámterjedési- és szórási problémákkal kapcsolatban.

 • Részvétel K+F projektekben, ahol hasznosíthatók a gondozott ismeretek. Néhány ilyen terület:

  • roncsolásmentes anyagvizsgálat (NDT&E),

  • vezetéknélküli energiaátvitel (WPT): rezonáns mágneses- és elektromos típusok,

  • integrált optikai eszközök, üvegszálak (microbending),

  • szupravezető tekercsek tervezése,

  • hullámterjedés- és szórás: determinisztikus és statisztikus modellek, mikro-Doppler

  • mikrohullámú eszközök analízise és tervezése: antennák, süketszoba, MRI RF tekercs,

  • sugárzó közeltér modellezése: SAR predikció, számítások validálása,

  • gépjárműradar alkalmazásokkal kapcsolatos számítások,

  • végeselem számítás (element by element módszerrel) CUDA kártyán.

Eredmények:

 • Rezonáns mágneses- és elektromos típusú vezetéknélküli energiaátvivő berendezések tervezésére használható modellek kidolgozása,

 • Litz-huzal nagyfrekvenciás ellenállásának pontos számítására alkalmas eljárás kidolgozása,

 • Sobol-indexek használatán alapuló érzékenységvizsgálati módszerek kidolgozása,

 • Antenna közelterének maghatározására használható numerikus modellek validációjára használható eljárás kidolgozása,

 • Autóipari EMC mérések numerikus modellezésére szolgáló eljárások kidolgozása,

 • Milliméteres hullámhosszú elektromágneses hullámok szóródásának numerikusan stabil fél-analitikus számítási módszereinek kidolgozása.

 • Szupravezető spirálszalagtekercs szimulációjára alkalmas numerikus módszer kidolgozása.

A közelmúlt projektjei:

OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Universite Paris-Saclay • Furukawa Electric Co., Ltd ., Hiratsuka, Japan • CEA-LIST, Saclay, France • Czech Technical University in Prague

Vállalati partnerek:

Bosch • Pro Patria Electronics • FETI