BME | VIK | Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN

November 18-án kollegáink előadást tartanak az MTA konferenciáján

2022. október 29. 09:35

Tanszékünk munkatársai előadást tartanak a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében "A sokszínű elektrotechnika" c. konferencián, amelyet az MTA Elektrotechnikai Tudományos Bizottsága szervez, 2022. november 18-án.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A program részletes leírása:

https://mta.hu/esemenynaptar/2022-11-18-a-sokszinu-elektrotechnika-4521

A kollegáink által tartott előadások összefoglalói:

11:35 - Elektro-magneto kvázistacionárius közelítés alkalmazása az elektromágneses térszámításban, a módszer szemléltetése rezonáns vezeték nélküli energiaátvitel tervezésével

Badics Zsolt, Pávó József

A villamosmérnöki gyakorlatban egyre többször fordul elő olyan eszköz alkalmazása, amely geometriai mérete jóval a hullámhossz alatti, mégis működését döntően a mágneses és elektromos mezők kölcsönhatásaként kialakuló rezonáns jelenségek befolyásolják. Ilyen eszközök/jelenségek pl. a rezonáns vezetéknélküli energiaátvitel, a magas fordulatszámú motorok vagy az EMC. Ezek analízise jellemzően – a Maxwell-egyenletek teljes rendszerének megoldásaként adódó – hullámjelenségek vizsgálatára vezet, mivel a relatíve alacsony frekvencia okán hagyományosan használhatónak gondolt magneto- és/vagy elektro-kvázistacionárius terek nem írják le a keresett rezonancia jelenséget. Hatékony numerikus modellt lehet azonban létrehozni a szakma által az utóbbi időben kutatott ún. elektro-magneto kvázistacionárius leírás segítségével is. Ez a Maxwell-egyenletek olyan egyszerűsítésén alapul, amely figyelembe veszi a rezonanciák kialakulásáért felelős elektromos és mágneses terek egymásra hatását is, egyedül a sugárzó elektromágneses teret hanyagolja el. Az előadás célja ennek a leírásnak egy alkalmazási példán keresztül történő bemutatása.

12:20 - Érzékenységvizsgálat alkalmazása elektromágneses interferenciaszűrők tervezésében

Bilicz Sándor, Bingler Arnold

Az autóipari teljesítményelektronikai eszközök elektromágneses zavarvédelmében fontos szerepet töltenek be az interferencia szűrők. Ezek tervezése többnyire ekvivalens áramköri modellek alapján történik, amely modellek az áramköri komponensek parazitahatásai lévén rendkívül összetettek is lehetnek. Az előadásban bemutatjuk az érzékenységvizsgálat egy sztochasztikus keretrendszerét, amely a fontos paraméterek kiemelése révén csökkenti a modell fokszámát, ezzel segítve a tervezési folyamatot.