Vezeték nélküli energiaátvitel (BMEVIHVAV25)

A tárgy célkitűzése

Napjainkban a vezeték nélküli energiaátvitel robbanásszerű fejlődés előtt áll. A "mindenütt jelen lévő energia" technológiája eddig soha nem látott mobilitást kölcsönözhet eszközeinknek, járműveinknek. Ezzel együtt megoldhatja, vagy legalábbis csökkentheti a villamosenergia tárolásának mindmáig létező problémáját. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a jövő villamosmérnöke tisztában legyen ezen technológia lehetőségeivel, elméleti hátterével és gyakorlati-tervezési kérdéseivel. Mivel a területnek egyaránt vannak villamosenergetikai, térelméleti és nagyfrekvenciás technológiai vonzatai, ezért a tárgyat a két tanszék (HVT és VET) közösen oktatja. Az órák egy részét tanszéki laborban tartjuk, ahol rendelkezésre áll egy oktatási célra készített kísérleti WPT berendezés.

Tantárgyi adatlap