Önálló laboratórium

A tárgy célja a mérnöki életben szokásos feladatok gyakorlása. A konzulens által kitűzött feladat részletes megértése, kidolgozása. A szakirodalomban az adott feladattípusra megoldási lehetőségek felkutatása, bemutatása, elemzése (szakirodalom kutatás). A megoldás megtervezése. A megoldás megvalósítása, elkészítése. A megoldás ellenőrzése, értékelő elemzése. A megoldott feladat dokumentálása. A hallgató az év elején választ egy témát és vele egy egyéni konzulenst. Év közben egyéni munkarendben dolgozik, az év végén a tárgyfelelősnek írásban és szóban beszámol a munkájáról. A félév közben végzett munka és az írásbeli beszámoló alapján a konzulens javaslatot tesz az érdemjegyre. A javasolt osztályzat, az írásbeli- és szóbeli beszámoló alapján a tárgyfelelős oktató adja a végleges érdemjegyet. Ha a konzulens ezt lehetővé teszi, akkor lehet csapatban dolgozni. Azonban mindenkinek minden tevékenységfajtával foglalkoznia kell. Hangsúlybeli, aránybeli különbségek lehetnek a csapattagok között, de nem fogadható el, ha egy csapatban valaki pl. csak "dokumentál". A tárgyfelelőssel és a konzulenssel való megállapodás alapján a csapattagok készíthetnek közös írásbeli beszámolót, de ebből ki kell derülni az egyes tagok egyéni részfeladatainak.

Tárgyfelelős oktató: Reichardt András

BMEVIHVA346, BMEVIHVML00, BMEVIHVML01, BMEVIHVML02, BMEVIHVML03

Témaválasztási lehetőségek
  • A hallgató a tanszék által felkínált témákból választ
  • A hallgató külső cégtől hoz konkrét témajavaslatot és tanszékünkön keres a tématerületen jártas konzulest, egyeztetés után a témát elfogadjuk és kiírjuk
  • A hallgatónak saját ötlete van a témára, ehhez keres a tanszéken a tématerületen jártas konzulest, egyeztetés után a témát elfogadjuk és kiírjuk
  • A tanszéki aktuális témákat az alábbi lista tartalmazza : Akuális témák
Tárgyfelvétel módja
  • Tárgyfelvétel a Neptunon (annak a tanszéknek a kurzusát kell felvenni, amelyen az önlabot szeretné csinálni, amennyiben a neptun nem engedi a tanszéki kurzus felvételét, akkor kérem keressék meg a dékáni hivatalban Vajda Júliát a problémával)!
  • Részvétel a tanszéki megbeszélésen/tájékoztatón
  • Választás a meghirdetett témák közül vagy önálló téma esetén konzulens keresése
  • Egyeztetés a téma konzulensével
  • Szükség esetén befogadó és elbocsátó nyilatkozat beszerzése (tanszéki adminisztrációban kell intézni)
  • Jelentkezés a tantárgy felelősnek küldött elektronikus levélben (határidő: 2. oktatási hét vége)
Beszámolók

 Az elvégzett munkáról a félév végén írásban és szóban be kell számolni.