Optikai hálózatok elmei (BMEVIHVMA05)

A tárgy az optikai távközlő hálózatok eszközeivel, építőelemeivel ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy célja az alkalmazott eszközök tulajdonságainak leírása, ezek alapján rendszertechnikai szintű méretezés megtanítása, a méréstechnikai irányelvek és megoldások, illetve a korszerű kommunikációs alkalmazási lehetőségek megismertetése. Áttekintést ad az optikai átviteli rendszerekben alkalmazott passzív és aktív elemek felépítéséről, működéséről és távközlési szempontból fontos karakterisztikáikról. Az előadások mellett lehetőség nyílik a tanszéki laboratóriumban az eszközök és a mérések során használt műszerek gyakorlati megismerésére is.

Tantárgyi adatlap

Államvizsga tételek

Oktatók

 

Adminisztráció

2016 tavaszi félévtől kezdve a tárgy adminisztrációja átkerült a HVT Tanulmányi Portálra, ahonnan elérhetőek az előadások fóliái, segédanyagok, a kiadott házi feladat szövege, a házi feladat eredménye, órai és számonkérés információk.

 

Mellékletek: