Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások (BMEVIHVMA06)

Az Optikai hálózatok elemei tárgyban megismert eszközökből felépülő rendszerekkel ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy áttekintést ad az egycsatornás, pont-pont összeköttetéstől, a jelen és jövő többcsatornás, nagysebességű gerinchálózatainak felépítéséig, a maghálózattól a hozzáférési hálózatokig, illetve olyan speciális területekről is, mint a Radio over Fiber (RoF) vagy a látható fénnyel történő kommunikáció. A tárgy hallgatói jártasak lesznek az optikai hálózatok fizikai rétegének tervezési feladataiban. A tárgy második fele az optikai átvitel egyik érdekes és gyakori alkalmazási példájával foglalkozik. Egyrészt bemutatja az optikai közeget használó hang- és képátviteli rendszerekben lejátszódó fizikai alapjelenségeket és azok mérését, másrészt ismerteti a korszerű CATV-hálózatokban alkalmazott jelformákat, átviteli eljárásokat és azok méréstechnikáját. Az előadásokon a mindenkor érvényes analóg háttértudást, és a modern digitális rendszerszemléletet egyaránt átadjuk.

Tantárgyi adatlap

Oktatók

Adminisztráció

2016 öszi félévtől kezdve a tárgy adminisztrációja átkerült a HVT Tanulmányi Portálra, ahonnan elérhetőek az előadások fóliái, segédanyagok, a kisZH eredménye, órai és számonkérés információk.

Mellékletek: