Elektromágneses terek (BMEVIHVMA08)

A tárgy fő célkitűzése az elektromágneses jelenségek kvalitatív és kvantitatív tárgyalása deduktív módon, a Maxwell-egyenletekből kiindulva.

  • Az elektromágneses terek elméletének magasabb szintű tárgyalása, az alapképzésben megszerzett ismeretek elmélyítése.
  • Az elektromágneses mezők számítógépes szimulációjára alkalmazott módszerek megismertetése, egyes modellezési kérdések tárgyalása.
  • A modellezés alapján történő eszköztervezési folyamat megismertetése.
  • Néhány elektromágneses eszköz működési elvének ill. térelméleti alapjainak bemutatása a villamosenergetikai alkalmazásoktól a nagyfrekvenciás, mikrohullámú eszközökön keresztül az optikai és nanoelektronikai alkalmazásokig bezárólag.

Tantárgyi adatlap

 

Figyelem! Az adott félévhez kapcsolódó naprakész informáviók a HVT tanulmányi portálon találhatók.

 

2017-18. I. félév

(a régi tanterv szerinti BMEVIHVM108 tárgy vizsgakurzusa is)

Az előadások időpontja és helye: hétfő 10:15-12:00, IE007. és kedd 8:15-10:00, IE007.

 

Dokumentumok

 

Kapcsolat

  • Előadó: Dr. Pávó József, konzultáció: e-mail-ben történő egyeztetés alapján
  • Gyakorlatvezető: Dr. Bilicz Sándor, konzultáció: e-mail-ben történő egyeztetés alapján