Leírás

 

 

A tantárgy bevezetést nyújt a mesterséges elektromágneses szerkezetekkel, metaanyagokkal és fotonikus kristályokkal létrehozható különleges elektromágneses jelenségek elméletébe. Tárgyalja a szükséges elektromágneses ismereteket és bemutatja ezen szerkezetek segítségével létrehozható eszközöket. 

 

Tantárgyi adatlap

 

 

 

A tantárgy laboratóriumi gyakorlatok keretében megismerteti a hallgatókat azokkal a mérnöki feladatokkal, amelyek a világűrben alkalmazásra kerülő elektronikus berendezésekkel kapcsolatosan leggyakrabban felmerülnek. Ezen kívül betekintést nyújt az űreszközökkel kapcsolatos földi berendezések egyes tervezési és mérési eljárásaiba is. A laboratóriumi gyakorlatok jól kiegészítik mindazokat az ismereteket, amelyeket az Űrtechnológia című tantárgy előadásai során elméletben hallottak. A félév folyamán olyan, konkrét áramkörökkel kapcsolatos tervezési, építési és mérési feladatokat kell megoldani, amelyek jól reprezentálják az egyes űrtechnológiához kapcsolódó mérnöki problémákat. Ebben a konstrukcióban a kisebb részegységek szerepe a nagyobb rendszerekben is jobban megérthető, megvilágítja az összefüggéseket és gyakorlati képzést is nyújt. A mérések a tanszéki űrkutató csoport egyes laboratóriumaiban zajlanak és felölelik az energiaellátás, a kommunikáció, a mérés-adatgyűjtés, az energia előállítás és tárolás valamint a fedélzeti számítógépek témakörét. A hallgatók elmélyíthetik a laboratóriumi műszerekkel történő mérésekre vonatkozó ismereteiket is, kiegészítve mindazt amit az alaplaboratóriumokban már megtanultak.

Tantárgyi adatlap               

A tárgy honlapja

 

A tantárgy gyakorlati betekintést nyújt azokról a mérnöki ismeretekről, amelyeket a világűrben alkalmazásra kerülő elektronikus eszközök tervezéséről, konstrukciójáról, teszteléséről és üzemeltetéséről az Űrtechnológia c. tárgy témaköre elméletben tárgyal. A tanórák keretében a hallgatók olyan komplex gyakorlati feladatok megoldását ismerhetik meg, melyek felölelik egy kisebb részegység tervezését, megépítését és dokumentálási folyamatát is. Ennek során a hallgatók megismerik a kisebb műhold-építőelemek szerepét és helyét nagyobb űrberendezések, mint például mesterséges holdak, űrszondák rendszerszintű megvalósításának koncepciójában. A tématerületek kiterjednek a műholdas kommunikáció gyakorlati kérdéseire, a nagy megbízhatóságú elektronikák tervezési és alkatrész választási elveire, az interplanetáris tér, a mágnesezett plazma, az elektromágneses és  korpuszkuláris sugárzás hatásainak kivédésére alkalmas technológiákra, az űrkörnyezetbeli konstrukciós követelményekre és további problémákra is, amelyek az űrtechnológiával kapcsolatosak. A gyakorlat keretében a hallgatók számos működő berendezést is láthatnak, továbbá a fejlesztés során használt műszereket, speciális tesztelő-berendezéseket a gyakorlati használat során is láthatják. Önálló munka keretében lehetőség van a tantárgy témakörébe illeszkedő egyszerűbb áramkörök elkészítésére és bemérésére is.

Tantárgyi adatlap

A tárgy honlapja

 

 

 

A tantárgy áttekintést nyújt azokról a mérnöki ismeretekről, amelyek a világűrben alkalmazásra kerülő elektronikus eszközök tervezéséhez, konstrukciójához, teszteléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódnak. Összefoglaló ismereteket kíván nyújtani, amely felöleli a kisebb részegység tervezését, de bemutatja a nagyobb űrberendezések, mint például mesterséges holdak, űrszondák rendszerszintű megvalósításának koncepcióját és módszereit is. Foglalkozik a műholdas kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a nagy megbízhatóságú elektronikák tervezési és alkatrész választási problémáival, az interplanetáris tér, a mágnesezett plazma és a radioaktív sugárzás hatásaival, az űrkörnyezetbeli konstrukciós követelményekkel és konkrét példákon keresztül ismerteti meg a hallgatókat mindazokkal a problémákkal, amelyek az űrtechnológiával kapcsolatosak.
 

Tantárgyi adatlap   

A tantárgy honlapja