Optikai és Mikrohullámú Távközlés

Az Optikai és Mikrohullámú Távközlés Laboratórium - nevéhez híven - megalakulásától fogva a távközlés egy speciális részével az optikai átvitellel és a hozzátartozó nagyfrekvenciás elektronikus eszközökkel foglalkozik. A kutatási területünk nem csak a két réteg találkozására és kölcsönhatására, hanem egymástól független optikai és mikrohullámú rendszerekre is kiterjed.

 

Laboratóriumunk tagjai

Korábbi munkatársaink tudományos eredményei:

 
 
Projektjeink
 
 • COST MP1401 - Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience   2014-2018 
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  A szállázerek vizsgálatának, fejlesztésének, kutatásának számos területét öleli fel. Laborunk a szállézerek távközlési alkalmazásaival foglalkozik
  Hallgatók számára külföldi Training School részvételre és pár hetes külföldi kutató munkára van lehetőség a projekten belül.
 • Metafer
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  2013-2015, nemzetközi Eureka együttműködés
  Célja olyan új anyagstruktúrák és technológiák (metaanyagok) vizsgálata és kidolgozása, melyek lehetővé teszik a mikrohullámú ferrit eszközök méretének csökkentését, frekvenciasávjának növelését.
 • GE Lighting együttműködés, 2013-2015
  Projekt vezető: Fehér Gábor
  Beltéri kommunikáció és helyzetmeghatározás megvalósítása látható fény (VLC) és impulzus rádió (UWB) alkalmazásával. Az áramkörök tervezése, fejlesztése, építése, mérése és egy demonstrációs eszköz elkészítése volt a feladat
 • Francia TÉT 2015-2016
  Kétoldalú (francia magyar) együttműködés a radio over fibre témakörben
  Projekt vezető: Berceli Tibor
 • INOCSEKK 2010-2011
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  A projekt keretén belül a TKI-Ferrit számára fejlesztettünk ki egy teljesen automatizált mérőrendszert ferrit anyagok vizsgálatára. Két fontos anyagjellemzőt; a komplex permittivitást és a ferrimágneses rezonancia vonalszélességet lehet meghatározni a rendszerrel az X-sávban. Mindkét módszer csőtápvonalas kialakítású rezonáns mérés, amiket egy általunk fejlesztett HP VEE-ben létrehozott programmal lehet vezérelni, valamint a mért eredményeket tárolni. Feladatunk volt a teljes hardware és software rendszer tervezése és kivitelezése
 • IDEATA 2012-2015
  Projekt vezető: Berceli Tibor
 • COST MP 0702 "Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures"  2007-2012
  Laborunk a WG2: Photonic devices with periodicity and hybrid material systems és WG3:  New functionalities csoportok munkájában vett részt
 • FERFIT 2010-2012  ERA-NET keretprogram
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Célja olyan nonreciprok mikrohullámú eszközök (cirkulátorok, izolátorok) kifejlesztése a 26,5 - 40GHz-es tarományban, amik remanens állapotú ferritekre épülnek. Ezáltal nem szükséges állandómágnes használata, így lehetőség nyílik a fenti eszközök miniatürizálására. Laborunk feladata a remanens állapotú (nem telítésben lévő) hexaferrit vastagfilmek modellezése, elektromos és mágneses méréstechnikája, majd erre épülve a cirkulátor, illetve izolátor tervezés módszereinek a kidolgozása.
 • IMICIMO  2008-2010 EURIPIDES keretprogram
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Hexaferritek előállításának fejlesztésére irányuló alapkutatási tevékenységgel, melyben laborunk permittivitás és rezonancia vonalszélesség mérésére vonatkozó eljárás kidolgozásával, valamint új cirkulátor struktúrák tervezése és szimulációja terén vett részt.
 • ISIS  Infrastructures for broadband access in wireless/photonics and integration of strengths in Europe 2006-2008  "network of excellence" projekt
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Az európában optikai távközléssel foglalkozó vállalatok és kutatóhelyek összefogására, szakmai tapasztalatcseréjére.
 • TERASTART OTKA 2009-2011-2013
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Hazai OTKA projekt terahertzes eszközök képalkotási felhasználásra irányuló alapkutatási tevékenységgel. Laborunk a terahertzes ferekvenciákon működő antenna elméleti vizsgálatával, tervezésével, szimulációjával és minősítő mérésekkel vesz részt a munkában.
 • GANDALF Gbit/s access network using remote delivery optical feeder for heterogeneous broadband wireless and wireline nodes   2004-2005
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Nemzetközi projekt optikai megoldások fejlesztésre, vezetékes és vezetéknélküli jelek párhuzamos továbbítására. Laborunk az adóberendezéshez szükséges mikrohullámú szűrők, iránycsatolók és erősítők fejlesztésben vett részt.
 • LABELS Light wave Architectures for the processing of Broadband Electronic Signals   2002-2005
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Nemzetközi projekt tisztán optikai csomagkapcsoló központ fejlesztésre. Laborunk a központi elektronikus jelfeldolgozó és irányító egység fejlesztését vállalta magára, valamint az ehhez kapcsolódó detektor és a 18 GHz-es frekvencián működő mikrohullámú keverő áramkör fejlesztésében vett részt.
 • NEFERTTI  Network of Excellence on broadband Fiber Radio Techniques and its Integration Technologies 2002-2005
  Projekt vezető: Berceli Tibor
  Nemzetközi "network of excellence" projekt az európában optikai távközléssel foglalkozó vállalatok és kutatóhelyek összefogására, szakmai tapasztalatcseréjére.
Oktatási tevékenységünk

 Szabadon választható tárgy

 
 
Hallgatóink sikerei

2018

 • TDK jutalom (Beágyazott rendszerek és hardver szekció)
  Rózsahegyi Ádám: Automatizált vezetett járművek irányítása ipari környezetben UWB rádiókkal mért beltéri pozíció információ alapján
  Konzulens: Fehér Gábor
 • Cseppentő Bence, Berceli Tibor, Szabó, Zsolt: Comparison of Tunable Microwave Bandpass Filters
  11th IEEE International Symposium on Communication Systems, Networks, and Digital Signal Processing : CSNDSP-2018

2017

 • TDK I. helyezés (Elektronikai Eszközök és Hardver szekció)
  Cseppentő Bence: Mikrohullámú jelforrás tervezése
  Konzulens: Prof. Berceli Tibor 

2016

 • TDK I. helyezés (Elektronikai Eszközök és Hardver szekció)
  Cseppentő Bence: Mikrohullámú keverés módszereinek vizsgálata 
  Konzulens: Prof. Berceli Tibor 

2015

 • TDK jutalom (Hardver szekció)
  Osbáth Kristóf: Keverők összehasonlítása MHz tartományban 
  Konzulens: Cseh Tamás, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)

2014

 • TDK jutalom(Információs rendszerek szekció)
  Szabó Gábor: Beltéri helymeghatározás kódosztással nyalábolt látható fényes kommunikációval 
  Konzulens: Fehér Gábor

2013

 • Ericsson hallgatói konferencia
  Mészáros Gergely, PhD kategória
  Erdei Bence, TDK kategória
  Budai Lajos, 3. helyezés
 • József Nádor díj
  Erdei Bence
 • TDK I. helyezés (Hardver és beágyazott rendszerek szekció)
  Erdei Bence: Diplexer megvalósítása planáris struktúrákkal csőtápvonalban
  Konzulens: Dr. Ladvánszky János (Ericsson R&D), Fehér Gábor
 • Siemens Diplomaterv pályázat 2013, I. díj
  Gyömbér Alexandros, konzulens: Cseh Tamás
 • Köztársasági ösztöndíj
  Erdei Bence
 • Szakmai KBME ösztöndíj
  Erdei Bence
 • HTE diplomaterv  és szakdolgozat pályázat, MSC kategória, II. díj
  Mészáros Gergely Zoltán: Oszcillátorok zajanalízise
  Konzulens: Fűzy Csaba†, Fehér Gábor, Dr. Ladvánszky János (Ericsson Magyarország)

2012

 • TDK III. helyezés (Jel és képfeldolgozás szekció)
  Erdei Bence: Mikrohullámú szűrők tervezése a csatolási mátrix alkalmazásával
       Konzulens: Ladvánszky János Dr. (Ericsson R&D), Fehér Gábor
  Mészáros Gergely: Oszcillátorok zajának csökkentése FPGA alkalmazásával
       Konzulens: Ladvánszky János Dr. (Ericsson R&D), Fehér Gábor
 • TDK III. helyezés (Hálózattervezés szekció)
  Fekete Gábor: 2R alapú optikai regenerátorok
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • HTE diplomaterv  és szakdolgozat pályázat, BSC kategória, I. díj
  Erdei Bence: 15GHz-en működő duplexerhez adó/vevő szűrő tervezése és szimulációja
  Konzulens: Hosszú Sándor (BME-HVT), dr. Ladvánszky János (Ericsson Telecom Hungary)
 • HTE diplomaterv  és szakdolgozat pályázat, BSC kategória, II. díj
  Czimer Kristóf:  Infravörös fényérzékeléssel működő vezeték nélküli szívritmus mérő 
  Konzulens: Fehér Gábor
 • COST IC1101 - OpticWise Logo pályázat
       Lengyel Tamás (http://opticwise.uop.gr/)
 • Mészáros Gergely - Training School on Energy-aware RF Circuits and Systems Design
  COST IC0803 RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies
  6-8 June 2012, Villa Griffone, University of Bologna Pontecchio Marconi, Bologna, ITALY
  Fekete Gábor - 2012 International Workshop on Optical Wireless Communications (IWOW) October 22-24, 2012, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy
  Gábor Fehér, Gábor Fekete, Eszter Udvary: Different approaches to develop an indoor visible light communication link, COST IC1101 MC meeting, October 23, 2012, Pisa, Italy
 • Ericsson hallgatói konferencia (2012 június 15.) - 1. díj
  Mészáros Gergely: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)
  Erdei Bence: 15GHz-en működő duplexerhez adó/vevő szűrő tervezése és szimulációja
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)
 • Silabs szakdolgozat pályázat - 3. díj
  Czimer Kristóf: Infravörös fényérzékeléssel működő vezeték nélküli szívritmus mérő 
  Konzulens: Fehér Gábor
 • Ericsson hallgatói konferencia (2012 január) - 1. díj
  Erdei Bence: 15GHz-en működő duplexerhez adó/vevő szűrő tervezése és szimulációja
       Konzulens: Hosszú Sándor, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)
 • Ericsson hallgatói konferencia (2012 január) - 2. díj
  Mészáros Gergely: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János (Ericsson)

2011

 • TDK I. helyezés (Hardver szekció)
  Vida Zoltán: Szélessávú elosztott erősítők újfajta alkalmazásai
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila
 • TDK II. helyezés (Hardver szekció)
  Mészáros Gergely Zoltán: Tranzisztoros Clapp-oszcillátor tervezése
       Konzulensek: Ladvánszky János Dr. (Ericsson R&D), Füzy Csaba
 • TDK jutalom (Modellezés és szimuláció szekció)
  Lengyel Tamás: Optikai nemlinearitások: a négy-hullám keverés matematikai modelljének implementálása és szimulációja
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • Ericsson hallgatói konferencia (2011 június) - 1. díj
  Mészáros Gergely: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Fűzy Csaba, Dr. Ladvánszky János
  Janky Ferenc: OFDM, FPGA 
       Konzulens: Fehér Gábor
 • HUAWEI - a Holnap Innovatív Vezetői - Ösztöndíj
  Molnár Adrienn
 • Szakmai KBME ösztöndíj (2011 tavasz)
  Cseh Tamás
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Gábor Fehér, Csaba Fűzy, Tamás Cseh, Eszter Udvary, Tibor Berceli: „Cost Effective Optically Connected Remote UWB Antenna System”, Invited paper 13rd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), June 26-30 2011, Stockholm, Sweden
  Tamás Cseh, Eszter Udvary: „Cost Effective RoF with VCSELs and Multimode Fiber”, 16th European Conference on Networks and Optical Communications, 20-22 July 2011  Newcastle upon Tyne, UK
  Adamik Dániel: New Frontiers in Optical Technologies: 6th International Summer School 8-12 August 2011, Tampere, Finland

2010

 • Ericsson hallgatói konferencia, I. díj
  Vida Zoltán: Mikrohullámú elosztott erősítő tervezése, építése, mérése
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila
 • TDK, Egyetemi Hallgatói Képviselet II. díja (Hálózatok teljesítményvizsgálata szekció)
  Cseh Tamás: Költséghatékony Radio over Fibre rendszerek
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • TDK, Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom (Információs rendszerek szekció)
  Adamik Dániel: Számítógépek optikai összeköttetésének fizikai jellemzői
       Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 • HTE diplomaterv pályázat, I. díj
  Fűzy Csaba: Szélessávú impedancia illesztések vizsgálata mikrohullámú erősítőkben.
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Fűzy Csaba, Zólomy Attila: Design of Broadband Complex Impedance-maching Networks and Their Applications for Broadbanding Microwave Amplifiers (YSC), 4th Microwave and Radar Week MRW-2010, June 14-16, Vilnius, Lithuania
  Fehér Gábor: Ultra Wide Band (UWB) Transmitter with Configurable Design for Indoor Positioning, 4th Microwave and Radar Week MRW-2010, June 14-16, Vilnius, Lithuania
  Cseh Tamás: Cost effective RoF with VCSELs and Multimode Fibre, BONE Master and BONE - TIGER2 joint Summer School 2010, 6-10 September, Budapest, Hungary
  Lengyel Tamás: Chromatic Dispersion Compensation in WDM Systems Using Multi-channel Fiber Bragg Gratings, BONE Master and BONE - TIGER2 joint Summer School 2010, 6-10 September, Budapest, Hungary

2009

 • TDK I. helyezés (Hardver szekció)
  Fehér Gábor: Távolságméréshez használható UWB impulzusrádió készítése
       Konzulensek: Hosszú Sándor, Károlyi Gergely
 • TDK III. helyezés (Hardver szekció)
  Fűzy Csaba: Szélessávú komplex impedancia illesztések vizsgálata és tervezése
       Konzulens: Dr. Zólomy Attila docens
 • HTE diplomaterv pályázat II. díj
       Mazroa Dániel: Félvezető optikai erősítőkkel megvalósított optikai regenerátorok szimulációja és mérése
       Konzulens: Gerhátné Udvary Eszter, Paksy Géza, Jeszenői Péter (PKI)
 • HTE Végzős konferencia 
  legjobb előadás: Mazroa Dániel: Félvezető optikai erősítőkkel megvalósított optikai regenerátorok szimulációja és mérése
       Konzulens: Gerhátné Udvary Eszter, Paksy Géza 
  Lengyel Zoltán: Objektumok beltéri követését végző ZigBee hálózat telepítő eszközzel
       Konzulens: Gerhátné Udvary Eszter

2008

 • TDK II. helyezés
  Mazroa Dániel: Félvezető optikai erősítőkkel megvalósított optikai regenerátorok szimulációja és mérése, Konzulens: Paksy Géza, Gerhátné Udvary Eszter
  Scheuring Ádám: Méhkaptár riasztó - egy alkalmazásorientált vezetéknélküli szenzorhálózat fejlesztése, Konzulens: Dr. Csörnyei Márk, Dr. Bánky Tamás
  Scheduring Ádám: CAN gateway fejlesztése járműipari alkatrészek teszteléséhez, Konzulens: Dr. Csörnyei Márk,  dr. Gianone László (Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.)
 • TDK III. helyezés
  Lengyel Zoltán: Objektumok beltéri követését végző ZigBee hálózat telepítő eszközzel, Konzulens: Dr. Bánky Tamás, Dr. Csörnyei Márk, Fejes Péter
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Ádám Scheuring, Richárd Klinda, Viktória Bartoss, Márk Csörnyei, Tamás Bánky, Tibor Berceli: Integration of Optical and GSM Gateway Functions in Wireless Sensor Networks, 6th ISIS Workshop, June 2-3, 2008 Stockholm, Sweden
 • E.Udvary, V.Bartoss, M.Chacinski, R.Schatz, T.Berceli, P.-Y. Fonjallaz: Reduction of dispersion induced distortions by semiconductor optical amplifiers, MIKON 2008. 19-21 May 2008 Wroclaw, Poland

2007

 • Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj
  Lengyel Zoltán: A ZigBee hálózat analizátor fejlesztése tárgyú tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért.
  Konzulensek: Dr. Bánky Tamás, Csörnyei Márk
 • TDK I. helyezés
  Lengyel Zoltán: ZigBee hálózat analizátor fejlesztése, Konzulensek: Dr. Bánky Tamás, Csörnyei Márk
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  R.Klinda, V.Bartoss, M.Csörnyei, T.Bánky, T.Berceli: General Purpose Combined Optical-Wireless ZigBee Sensor Networks, ICTON 2007, 1-5 July 2007, Rome, Italy
 • Sz.Kelemen, Z.Horváth, M.Csörnyei, T.Bánky, T.Berceli: Optical-wireless indoor sensor network for home and building monitoring, 1st ISIS Workshop "Emerging Optical Millimeter-Wave and Terahertz Technologies", May 31-June 1, 2006, Boppard am Rhein, Germany
 • Bartoss Viktória, ISIS Student exchange, 25. June – 1. July 2007.  Royal Institute of Technology, Laboratory of Photonics and Microwave Engineering,  Kista (Stockholm), Sweden

2006

 • TDK II. helyezés
  Dóczi Zoltán, Drabos Péter Zoltán, Huszár Viktor: Rádiófrekvenciás erősítők tervezése
       Konzulens: Csörnyei Márk, Dr. Zólomy Attila, 2006
  Kelemen Szabolcs Tibor: Vezeték nélküli, ipari szenzorhálózat fejlesztése
       Konzulens: Bánky Tamás, Csörnyei Márk, 2006
 • Hallgatóink nemzetközi konferencia előadásai, külföldi útjai
  Sz.Kelemen, Z.Horváth, M.Csörnyei, T.Bánky, T.Berceli: Optical-wireless indoor sensor network for home and building monitoring, 1st ISIS Workshop "Emerging Optical Millimeter-Wave and Terahertz Technologies", May 31-June 1, 2006, Boppard am Rhein, Germany