Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik (BMEVIHVAV05)

A tantárgy bevezetést nyújt a mesterséges elektromágneses szerkezetekkel, metaanyagokkal és fotonikus kristályokkal létrehozható különleges elektromágneses jelenségek elméletébe. Tárgyalja a szükséges elektromágneses ismereteket és bemutatja ezen szerkezetek segítségével létrehozható eszközöket. 

Megszerezhető képességek

  • Pontokba szedve a főbb megszerezhető kompetenciák

Tantárgyi adatlap